Middagsymposium


26 september 2017


Bildung.city | Amsterdam

Middagsymposium: Autisme en vrouwen

Wegens succes is dit symposium uitverkocht! Maar we hebben ook goed nieuws. Vanaf 2 augustus 12.00 uur kunt u zich namelijk inschrijven voor de nieuwe editie op 30 november. Meer informatie vindt u op de website.

Over autismespectrumstoornissen (ASS) bij vrouwen is nog weinig bekend. Wel weten we dat de lijdensdruk bij hen vaak hoger is dan bij mannen met ASS. Doorgaans ervaren zij op verschillende levensgebieden problemen, waardoor het leven voor hen vaak 'hard werken' is.

Tijdens dit MiddagSymposium leert u welke factoren van invloed zijn op de diagnose autisme bij meisjes en tegen welke problemen vrouwen met autisme in hun leven aanlopen.

Dit MiddagSymposium is in samenwerking met de redactie van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme tot stand gekomen.

Doelgroep:
Professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening, in onderwijs- en arbeidsorganisaties en onderzoekers. Maar ook voor studenten (psychologie, orthopedagogiek, medicijnen), zelfstandige beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde ouder.

Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 115,00 excl. BTW, dit is inclusief congresmateriaal, consumpties en borrel na afloop. De abonnees van het tijdschrift WTA betalen slechts € 95,- excl. BTW.

Kortingen:
Meerpersoonskorting: bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.

Abonnee-korting: WTA-abonnees ontvangen € 20,- korting op de deelnameprijs. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.

Studentenkorting: studenten krijgen bij vermelding van hun studentnummer € 29,- korting op de deelnameprijs.

Aanmelden: 
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.